Konsultacje behawioralne

Konsultacje behawioralne przeznaczone są dla osób, których pupil przejawia zachowania stanowiące problem zarówno dla opiekuna jak i dla psa, między innymi:
– Szczeka na inne psy
– Skacze na ludzi
– Boi się różnych rzeczy w otaczającym go świecie
– Goni rowery, samochody itp.
– Ma problemy z pozostawaniem samemu w domu

Jako terapeuta od zaburzeń zachowania psów oferuję pomoc w zakresie problemów związanych z zachowaniami agresywnymi, lękowymi, kompulsywnymi i spowodowanymi stresem.


Przyczyny niepożądanego zachowania psa są zazwyczaj złożone, a samo zachowanie może być powodowane przez wiele czynników. Z tego powodu pierwszym krokiem do ustalenia dlaczego pies zachowuje się w taki sposób jest zebranie wywiadu poprzez wstępną ankietę, rozmowę z opiekunami, a także obserwacja zachowania zwierzęcia.

Po zebraniu wywiadu następuje analiza uzyskanych informacji, ustalenie przyczyn problemowego zachowania i planu jego modyfikacji. Zwykle jest on dostosowywany do możliwości psa i jego opiekuna. Konsultacja trwa najczęściej około dwóch godzin. Wstępne zalecenia i plan poprawy zachowania podawany jest na końcu konsultacji behawioralnej, natomiast po kilku dniach na pocztę e-mail opiekuna wysyłany jest krótki opis konsultacji wraz z pełnym planem postępowania przy modyfikacji zachowania.

Wraz z opiekunem ustalana jest metoda sprawdzania postępów w terapii, przez cały czas jej trwania opiekun pozostaje pod opieką behawiorysty, może korzystać z jego pomocy i kierować pytania i wątpliwości pojawiające się w trakcie pracy nad zmianą zachowania. Po upływie określonego czasu odbywa się konsultacja kontrolna, na której oceniane są postępy psa i właściciela, a w razie potrzeby zmiana sposobów terapii i zaplanowanie dalszych spotkań.

Konsultacje odbywają się najczęściej w gabinecie przy ulicy Łokietka 20 w Gorlicach, ul. Winnicka 63E w Wieliczce. W uzasadnionych przypadkach wymagana jest wizyta w domu właściciela, ponieważ poznanie miejsca życia psa i obserwacja jego zachowania w naturalnych i znanych mu warunkach może dostarczyć wielu informacji.

Zgłoszenia problemu proszę dokonać telefoniczne lub mailowo wraz z jego krótkim opisem.
Tel. 538 138 362